Omfattande säkerhet

14. april 2022

Video Guard skyddar mot byggförseningar och personskador

Oavsett om det gäller utrustning och maskiner eller utgrävningar – på en byggarbetsplats finns det många källor till fara och potentiella skador. I händelse av otillräckliga skyddsåtgärder kommer operatörerna på byggarbetsplatsen att hållas ansvariga. Det är därför viktigt att skydda anläggningen från obehörigt tillträde – och den därmed förknippade risken för personskador. Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt med omfattande säkerhet på platsen – samtidigt ser övervakningen till att förseningar på grund av stöld och vandalism undviks. Lösningen är det mobila kamerasystemet ”Video Guard”.

Omkullvälta grävmaskiner, skadade lastbilar, byggmaskiner och containrar, stulna material och verktyg – gång på gång inträffar inbrott och skadegörelse på byggarbetsplatser med långtgående konsekvenser och skador. Om okända personer får tillgång till byggmaskiner och utrustning och sätter dem i rörelse kan inte bara dessa skadas, utan även risken för skador på oinblandade tredje parter ökar. Dessutom leder en eventuell förlust till ytterligare kostnader. De skador som orsakas av vandalism och stöld leder inte bara till förseningar i byggprocessen. I händelse av personskada kommer byggarbetsplatsoperatören också att hållas ansvarig.

Pålitligt övervakningsskydd
Mot denna bakgrund är effektiva skyddsåtgärder och omfattande säkerhet på byggarbetsplatsen särskilt viktiga. Video Guard är ett övervakningssystem som ger skydd dygnet runt mot inbrott och skadegörelse. De upp till sex meter höga övervakningstornen är utrustade med tre högupplösta kameror vardera, som är konstruerade för både när- och fjärrseende och därmed möjliggör ett sömlöst skydd av byggutrustning och byggmaterial. Tack vare de monterade infraröda strålkastarna är byggarbetsplatsen helt skyddad även i mörker och bilderna är väl upplysta.

Snabb reaktionskedja
Systemet är utrustat med intelligent videoanalysteknik som reagerar på rörelser baserat på regler och vektorer. På några sekunder identifierar systemet om det rör sig om ett djur eller en inkräktare. Under övervakningsperioden registreras varje rörelse i lokalerna och ett larm utlöses omedelbart, vilket tas emot av den anslutna säkerhetscentralen. Redan innan personer med kriminella avsikter får obehörigt tillträde till material eller byggutrustning är de under observation. Den utbildade säkerhetspersonalen i den anslutna larmcentralen använder de högtalare som är integrerade i tornen för att uppmana obehöriga personer att lämna fastigheten. Om den direkta vädjan inte är tillräcklig, larmas den berörda poliscentralen omedelbart.

De mobila kameratornen från Video Guard skyddar inte bara värdefulla material och byggmaskiner, de har också en förebyggande effekt. Både egendomsskador och personskador förebyggs. Det innebär att även de som arbetar på byggarbetsplatser befinner sig på den säkra sidan.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Det intelligenta kamerasystemet ”Video Guard” ger ett omfattande övervakningsskydd för byggarbetsplatsen. Obehöriga personer upptäcks omedelbart tack vare videoanalystekniken och uppmanas att lämna platsen.