Tryck

Information om tryck enligt acc. § 5 TMG

International Security GmbH
Wehrden Öst 5
26835 Hesel

HRB: 200058
Registerdomstol AG Aurich

Representerad av:
Jörn Windler

Kontakta oss

Telefon: +49 (0) 4950 / 8062-0
Fax: +49 (0) 4950 / 8062-0
E-post: a n f r a g e n @ v i d e o g u a r d 2 4 . d e

ID för försäljningsskatt

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27 a i lagen om omsättningsskatt:
DE247765944

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i det rättsliga meddelandet ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Rättslig information

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi skyldiga enligt § 7 para.1 TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om en specifik överträdelse föreligger. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Sabine Harms

Ring oss

+49 (0) 4950 / 8062-25
Sabine Harms

Kundservice

VIDEO GUARD-platser

Planerar du ett större projekt?

Hör av dig till oss så återkommer vi till dig inom kort