Ännu mer säkerhet via app

30. mars 2022

Videovakt med tilläggsalternativet ”Security & Safety first”

Realtidsinformation från byggarbetsplatsen till smarttelefonen: Med den nya appen ”Security & Safety first” utökar Video Guard sin kamerabaserade säkerhetstjänst och utnyttjar fördelarna med smarta säkerhetssystem fullt ut. Byggledare kan när som helst se och analysera övervakningsområdet, materialleveranser och byggprocesser direkt på sin smartphone. Fokus ligger också på ett snabbt ingripande av den person som är ansvarig för byggarbetsplatsen vid överhängande fara. Video Guard bidrar därmed inte bara till att skydda mot stöld och vandalism, utan appen bidrar också till processoptimering och säkerhet för arbetarna på byggarbetsplatsen.

Video Guard garanterar höga säkerhetsstandarder för byggarbetsplatser och alla platser där egendom måste säkras och skyddas. Appen ”Security & Safety first” utökar nu den befintliga produktportföljen med ytterligare alternativ för platschefer. Detta inkluderar en funktion som gör att du när som helst kan växla till respektive byggarbetsplats live från din smartphone. Detta gör det enkelt att kontrollera om material och maskiner befinner sig i det övervakade området vid arbetets slut. Här kan du också se statusmeddelanden samt kameratornens strömförsörjning och batteribuffring. Appen kan också användas för att analysera byggprocessen eller spåra leveranser oavsett plats. De nya funktionerna kompletterar den klassiska övervakningen av kameratornen och möjliggör effektiva och snabba ingripanden genom överföring av bilddata i realtid.

Snabb respons
Vid överhängande fara ger appen nytt handlingsutrymme: Om gasledningar påverkas eller en bomb hittas kan medarbetarna evakueras så snabbt som möjligt via högtalarna på Video Guard-kameratornet. Det innebär att byggarbetsplatsen kan utrymmas helt på kort tid, att de anställda kan föras i säkerhet och att lämpliga räddningstjänster kan larmas.

Projekt enligt plan
Appen kombinerar videobaserad styrning av byggprocessen och övervakning av byggarbetsplatsen på samma gång. Detta beror på att byggledningen enkelt kan få en uppfattning om eventuella problem och framsteg på byggarbetsplatsen genom kamerornas ögon. ”Detta ger projektledare en okomplicerad översikt över vad som händer på plats. Med appen utökar vi därmed vårt skydd mot stöld och vandalism med en komponent som underlättar samordningen av arbetsprocesser och ger ytterligare säkerhet för anställda i händelse av farliga situationer”, säger Jörn Windler, VD för International Security GmbH.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Med appen ”Security & Safety first” lägger Video Guard till ytterligare ett användbart alternativ för platschefer till sin befintliga produktportfölj. På så sätt kan du när som helst växla live till respektive byggarbetsplats från din smartphone.