56 gånger larm – ingen skada

6. maj 2022

Framgångsrikt säkrat: Byggarbetsplats på Melaten Campus i Aachen

Aachen-filialen av Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW bygger ”Centrum för åldrande, tillförlitlighet och livslängdsprognoser för elektrokemiska och kraftelektroniska system”, eller kort CARL, på Melaten campus. Kamerorna på byggarbetsplatsen här har utlöst ett larm flera gånger under de senaste månaderna – men stöld och vandalism förhindrades av Video Guards snabba insatser

Projektet, som finansieras av den federala regeringen och delstatsregeringarna, inleddes i oktober 2019. Byggnadsarbetena utförs av ett konsortium bestående av Zech Bau, Derichs och Konertz samt Engie. Den nya byggnaden med en golvyta på 5 000 kvadratmeter är utformad som en forskningsbyggnad och erbjuder plats för cirka 160 personer. I framtiden kommer fokus här att ligga på åldrande, livslängd och tillförlitlighet för kraftelektronik och batterier.

Närvaro lönar sig
Video Guard skyddade byggprojektet från början av mars 2021 till mars 2022. Upp till fyra kameratorn var i bruk på platsen under denna tid. Bland annat säkrades byggcontainrar, maskiner och material – under en lång tidsperiod under veckan och kontinuerligt under helgerna. Systemet registrerade totalt 56 larm, som alla var obehöriga personer som försökte få tillträde till byggarbetsplatsen. Tack vare de akustiska varningarna från högtalarna i kameratornet kunde alla snabbt avlägsna sig från platsen, så att inga skador alls uppstod. Byggprojektet är ytterligare ett exempel på hur viktigt det är med videoövervakning.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Nybyggnation av forskningsanläggningen på Melatens campus: Säkerheten på byggarbetsplatsen garanterades av Video Guard. Foto: Zech Bau