Vaksam på vetenskapens vägnar

7. juni 2023

Video Guard stödjer forskningsprojekt på Panormastrasse

Varje år inträffar ett stort antal trafikolyckor. Risken för dödsfall är särskilt hög för motorcyklister. Mot denna bakgrund bör ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas, särskilt på vägar som är populära bland cyklister. Detta inkluderar även panoramavägen nära Düren mellan Vossenack och Schmidt. För att minimera risken för olyckor inleds här ett trafikförsök för att testa effektiviteten hos elliptiska markeringar på vägen. Förutom att bromsningen i god tid känner av kurvan minskar den också bullret. Videoanalys används i forskningsprojektet – den senare är monterad på ett kameratorn. Video Guard är ett system som inte bara möjliggör exakt inriktning av forskningskameran, utan också skyddar den teknik som används mot stöld och vandalism.

Panoramavägen mellan Schmidt och Vossenack i norra Eifel är en före detta bergsväg och populär bland motorcyklister. Men ofta går det alldeles för fort – med ibland allvarliga konsekvenser. Ökade bullerstörningar är inte det enda problemet, många olyckor slutar dödligt här. För att öka säkerheten för cyklister startar nu ett innovativt trafikförsök med speciella elliptiska markeringar. De är utformade för att hjälpa till att öka medvetenheten och känna igen kurvans förlopp i god tid.

Från och med maj observerades vägtrafiken till en början utan markeringar. Efter tre veckor kommer elliptiska markeringar på vägen att varna förare och ange ruttens sträckning. Den använda videoanalysen, som är monterad på ett kameratorn, observerar nu trafiksituationen här igen under tre veckor. Detta beror på att markeringarnas effektivitet skall undersökas mer i detalj. Kamerasystemet ”Video Guard” spelar en avgörande roll för det framgångsrika genomförandet av forskningsprojektet. Tornet fyller två funktioner samtidigt: För det första är videokameran för trafikövervakning installerad här. För det andra skyddar de integrerade kamerorna mot stöld och vandalism. På så sätt säkrar systemet sig självt och ser till att datamaterialet kan samlas in utan luckor. Trafikprovet utförs därmed under optimala förhållanden. De högpresterande kamerorna i Video Guard-tornen säkrar platsen utan döda vinklar och med lång räckvidd – dag som natt. Video Guard övervakningssystem kan också anpassas till de specifika kraven i användningsområdet. Tekniken garanterar tillförlitlig funktionalitet även vid oförutsägbara händelser som t.ex. strömavbrott. Detta säkerställs genom specialutvecklade nödkraftskoncept som batteribuffring och högpresterande batterier, som ger det nödvändiga skyddet även i exceptionella situationer. Videobildernas höga kvalitet och systemets anpassningsförmåga bidrar till en smidig datainsamling i detta spännande forskningsprojekt.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Innan vägmarkeringarna installeras registreras trafikflödet för att få fram jämförbara värden.