Byggprojekt med överklagande

9. juni 2023

Säkerhet, skydd mot faror och förebyggande med Video Guard

Spektakulär arkitektur, stor inverkan på omgivningen eller välkända kunder: Byggprojekt väcker uppmärksamhet av många olika anledningar – även under byggfasen. Byggarbetsplatser måste därför inte bara skyddas mot vandalism och stöld, utan även mot åskådare. De utsätter sig själva för fara om de gör intrång. Den som driver byggarbetsplatsen har också en skyldighet att garantera trafiksäkerheten: byggarbetsplatsen är en potentiell källa till fara och måste därför säkras på ett adekvat och tydligt sätt. Här räcker det ofta inte med ett staket. Effektiv och heltäckande övervakning tillhandahålls av Video Guard. Det kamerabaserade systemet arbetar med neurala nätverksalgoritmer och självlärande analyser. Detta minskar antalet falsklarm avsevärt och upptäcker obehöriga personer på ett tillförlitligt sätt.

Byggprojekt fascinerar – och lockar gång på gång till sig brottslingar. Många rapporter om stölder och skadegörelse vittnar om detta. Samtidigt känner åskådarna en viss äventyrskänsla när de utforskar det nya och okända. Byggarbetsplatser är i allmänhet en källa till fara som kan utgöra en hög risk för obehöriga personer. Dessa platser måste därför säkras mot tredje part. Det är ju inte bara stöld och vandalism som spelar en roll för att säkra byggarbetsplatser, utan även nyfikna förbipasserande. Om det inträffar olyckor på byggarbetsplatsen där oskyldiga tredje parter är inblandade, skadas bilden av de företag som är inblandade i byggarbetet avsevärt. Omfattande säkerhetsåtgärder bör därför vara en del av byggarbetsplatsens koncept. Här erbjuder det kamerabaserade övervakningssystemet ”Video Guard” en effektiv lösning. Det möjliggör en snabb och omedelbar reaktion på händelser på plats och förhindrar därmed tusentals brott varje år. Systemet utnyttjar artificiell intelligens. Programvaran arbetar med självlärande videoanalys – falska larm elimineras praktiskt taget helt. Om kameran upptäcker obehöriga personer på området rapporteras detta omedelbart till larmcentralen. Denna är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan, och kan koppla upp sig mot byggarbetsplatsen via högtalare på kameratornet – direktkontakt leder oftast till direktuttag. Kameratornens iögonfallande design har också en förebyggande effekt. Detta förstärks av upphängningen av banderoller och skyltar för videoövervakning.

VIDEO GUARD: Byggprojekt med överklagande

Byggarbetsplatser är potentiella riskkällor och måste därför säkras på ett lämpligt och tydligt sätt.

VIDEO GUARD: Plats

Särskilt prestigefyllda byggprojekt utövar en viss fascination under byggfasen på grund av sin arkitektoniska utformning.

VIDEO GUARD: Slående utseende

Med sin iögonfallande design i signalfärg har kameratornet en avskräckande effekt redan genom sin blotta närvaro.