Kameratorn i bruk under byggandet av daghem i Much

14. maj 2023

Videoövervakning säkerställer smidig byggprocess

I mitten av februari nåddes en viktig milstolpe i och med invigningen av daghemmet i Much. Byggnadsarbetena fortskrider lovande och de nya rummen bör vara klara för inflyttning i slutet av juni. För att klara denna deadline är det viktigt med en smidig byggprocess. Detta säkerställs också av det moderna, videobaserade övervakningssystemet ”Video Guard”.

Efter invigningen kommer färdigställandet: Från mitten av året kommer upp till 80 barn att tas om hand i det nya 740 kvadratmeter stora daghemmet i Much. Hela tomten i utvecklingsområdet Gippenstein-West har en yta på knappt 2.000 kvadratmeter. För att på ett tillförlitligt sätt skydda detta omfattande område mot stöld och vandalism krävs professionella försiktighetsåtgärder för att garantera en snabb byggprocess fram till slutet av projektgenomförandet. De ansvariga beslutade sig därför för ett videobevakningstorn med högpresterande kameror. Systemet skyddar byggarbetsplatsen kontinuerligt och tillförlitligt mot oönskade incidenter som stöld och vandalism. Videotekniken avskräcker potentiella brottslingar redan innan det faktiska brottet begås: de tilltalas med 120 decibel via de högtalare som är integrerade i tornet. Om detta inte leder till ett tillbakadragande, organiserar den bemannade larmcentralen ett ingripande – till exempel av den lokala polisen. Med detta integrerade säkerhetskoncept kan material och utrustning utan problem lagras i det definierade bevakade området på byggarbetsplatsen utanför arbetstid.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Med sina högpresterande kameror garanterar övervakningssystemet ”Video Guard” säkerhet och smidiga processer på byggarbetsplatser.