Kritis i kamerans fokus

21. april 2024

Videoövervakning för kritisk infrastruktur

Sjukhus eller anläggningar för energi- och vattenförsörjning: de är en del av den kritiska infrastrukturen. Aktuella kriser leder till en ökad medvetenhet om behovet av att skydda den. Videoövervakning används därför på många ställen. Men den kamerateknik som används måste också testas noggrant för att upptäcka potentiella sårbarheter för att säkerställa en sömlös cybersäkerhet – så att säkerhetslösningen i sig inte leder till risker. Det kan till exempel handla om hackerattacker. I enlighet med Supply Chain Act är det också viktigt att titta närmare på tillverkarna av själva kamerorna – frågor som Video Guard har analyserat och löst på ett omfattande sätt.

Varje sabotage inom området kritisk infrastruktur får ödesdigra konsekvenser. Attackerna kan vara av hybridkaraktär och avse både programvara och den fysiska infrastrukturen. I detta sammanhang betonar Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance och Federal Office for Information Security vikten av att beakta digitala och fysiska angreppsmöjligheter tillsammans. För att skydda känsliga kritiska anläggningar övervakas de allt oftare på många ställen – ofta med kamerateknik. Detta beror på att intelligent videoanalys fungerar mycket effektivare än bemannade säkerhetstjänster och dessutom är mer ekonomiskt.

Svaga punkter hos kinesiska tillverkare
I Tyskland och internationellt ökar antalet riktade hackerattacker mot övervakningskameror. Särskilt produkterna från en kinesisk kameratillverkare uppvisar ett stort antal svaga punkter. Dessa kameror har så kallade bakdörrar genom vilka både tillverkare och hackare kan få tillgång till den information som registreras av kamerorna och mikrofonerna. Detta gör att du kan ändra administratörslösenord och ta kontroll över kameran. Detta kan exponera skyddade säkerhetsområden och konfidentiella data. Tillverkare av IT-produkter för kritisk övervakning är enligt lag skyldiga att lämna en garanti för att produkten är skyddad mot spionage, sabotage och terrorism. I många fall är det dock tveksamt hur allvarligt respektive tillverkare tar på säkerhetsbrister och reagerar på dem.

Förhindra spionagefall
I detta sammanhang är Video Guard ett beprövat och framför allt hacker-säkert övervakningssystem. Det omfattar ett kameratorn, programvara och en bemannad larmcentral. Kamerorna övervakar det område som ska skyddas och programvaran upptäcker inkräktare, som omedelbart rapporteras till den bemannade säkerhetscentralen. En specialutvecklad, intelligent analysteknik används. Den använder ett neuralt nätverk och erbjuder därmed självlärande videoanalys. Systemet analyserar den digitala datan på egen hand och gör det möjligt att skicka ett meddelande inom bara två minuter. De optimerade svarstiderna tar hänsyn till effektivitetskonceptet. Till skillnad från andra system lagrar Video Guard bildmaterialet i krypterad form i kameran på plats och överför det i händelse av larm även i krypterad form till den anslutna kontrollcentralen med hjälp av den integrerade detekteringsprogramvaran. Tillgång till bilderna är reserverad för utbildad personal i kontrollcentret. De högkvalitativa övervakningsinspelningarna lagras på tyska servrar i enlighet med bestämmelserna om dataskydd och efterlevnad. De följer alla lagar och riktlinjer och kan vid behov användas som bevis i domstol.

Hänsyn tas till lagen om leverantörskedjan
En annan faktor som talar emot kameror från kinesiska tillverkare inom kameraövervakning är att de ibland stöder spårning av minoriteter på plats via ansiktsigenkänning. Denna aspekt bör också beaktas när det gäller lagen om tillbörlig aktsamhet i fråga om försörjningskedjan. ”Vi har noga övervägt denna faktor när vi valt ut de kameror som vi integrerar i vårt system. Det är viktigt för oss att alla komponenter i tornen kommer från pålitliga källor och att mänskliga rättigheter respekteras under produktionen. Det är därför vi främst använder kameror från Bosch. Dessa tillåter inte några bakdörrar. Detta är en viktig faktor som skiljer oss från våra konkurrenter”, förklarar Jörn Windler, VD för International Security GmbH och President Smart Surveilance. ”Med vår kamerateknik och våra datasäkerhetsstandarder är vi medvetna om hybridattackernas potential och är därför en given partner för operatörer av kritisk infrastruktur.”

Dölja allmänna utrymmen
De mobila kameratornen är upp till sex meter höga och detekterar det valda övervakningsområdet med tre kameror med ultralågt ljus vardera. Offentliga områden omfattas inte av programvaran. Den flexibla till- och frånkopplingen möjliggör behovsanpassad och säker drift dygnet runt.

Video Guard bevakar anläggningar för kritisk infrastruktur på ett effektivt och säkert sätt. Den teknik och programvara som används är optimalt harmoniserad och ger ett tillförlitligt skydd mot angreppsrisker, till exempel från hackare. Alla tillverkare av de enskilda komponenterna agerar medvetet i enlighet med lagen om försörjningskedjan.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Transformatorstationer är också en del av den kritiska infrastrukturen och måste skyddas på många ställen för att förhindra sårbarhet.
Videovakt i Bremens Überseestadt 2
De mobila kameratornen är upp till sex meter höga och detekterar det valda övervakningsområdet med tre kameror med ultralågt ljus vardera.
Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Även stora områden kan säkras på ett effektivt sätt med Video Guard.
Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
De mobila kameratornen installeras och är klara att användas på kort tid.