Ingen chans för spionage

9. mars 2023

Video Guard skyddar byggarbetsplatser med hög säkerhetsnivå

Säkerhet spelar en framträdande roll vid byggandet av polishus, domstolsbyggnader och till och med stallar för hästskvadronen. Byggfasen för dessa säkerhetsrelevanta anläggningar måste därför skyddas särskilt för att undvika spionage och sårbarhet för angrepp efter färdigställandet. Användningen av Video Guards mobila kameratorn ger ett säkert och effektivt skydd för sådana känsliga byggprojekt.

För att säkerställa att rumslayouten inte blir allmänt känd under uppförandet av säkerhetsrelevanta byggnader som fängelser, krävs omfattande övervakning redan från det inledande byggnadsarbetet. I detta sammanhang rekommenderar experter videoskyddade övervakningssystem som en särskilt effektiv och säker metod.

Video Guard-tornen, som är upp till sex meter höga, gör det möjligt att övervaka byggarbetsplatser dag och natt med högpresterande kameror – med lång räckvidd och utan döda vinklar. De olika övervakningssystemen från Video Guard är skräddarsydda för de individuella kraven på de olika byggarbetsplatserna. Även vid oförutsedda händelser, som t.ex. ett strömavbrott, fortsätter tekniken att fungera tillförlitligt. Detta möjliggörs av specialutvecklade nödkraftskoncept som batteribuffring och högpresterande batterier, som ger det nödvändiga skyddet även i exceptionella situationer.

Om det finns en objuden gäst på byggarbetsplatsen talar utbildade medarbetare i kontrollcentret, som är bemannat dygnet runt, till personen med en volym på upp till 120 decibel och ber dem att lämna platsen omedelbart. Om begäran inte hörsammas kommer polisen eller säkerhetstjänsten att informeras omedelbart. Vid behov kan kamerorna från Video Guard med hjälp av innovativ videoanalys identifiera inkräktare och senare använda videoinspelningarna i domstol. Alla inkräktare och potentiella faror kan därmed enkelt spåras.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Den innovativa videoanalysen i Video Guards övervakningssystem identifierar inkräktare och faror på byggarbetsplatsen.