Att slå till mot tjuvar på byggarbetsplatser

17. mars 2023

Video Guard förhindrar brott – och hjälper till att lösa dem om det värsta inträffar

Stölder på byggarbetsplatser är ett ständigt problem. Men många brott rapporteras inte ens. Den administrativa bördan och förväntningen att brottet inte kommer att klaras upp är skäl till detta. För att förhindra att brott överhuvudtaget begås bör byggarbetsplatser övervakas med kamerateknik som t.ex. Video Guard. Om systemet upptäcker oönskade personer överförs den högupplösta strömmen till larmcentralen. Inspelningarna hjälper till att identifiera inkräktare och underlättar därmed utredningen av brott. I regel har kameraövervakning i sig en avskräckande och förebyggande effekt.

Solcellsmoduler, kablar eller till och med en hel grävmaskin stulna: Rapporter om stölder på byggarbetsplatser är ständigt aktuella. Många brott syns dock inte ens i statistiken eller i pressen eftersom de inte rapporteras.

Det finns många orsaker till detta: bristfällig dokumentation av material och utrustning gör det svårt för dem som ansvarar för byggandet att rapportera problemet. Byggföretagen drar sig också för den administrativa bördan. Detta beror på att utbyte av material och maskiner ofta är den första prioriteringen – och detta tar redan mycket tid.

Dessutom antar många att brottet ändå inte kommer att lösas. Och tyvärr är denna rädsla inte helt ogrundad: Medan nästan 55 procent av alla brott i Tyskland har klarats upp under de senaste åren, är uppklarningsprocenten för stöld betydligt lägre. Men varje anmälan – även av mindre stölder – gör det lättare att väcka åtal.

Möjliga skyddsåtgärder
Den federala kriminalpolisen rekommenderar bland annat att byggarbetsplatser ska vara helt skyddade med ett minst 2,5 meter högt byggstängsel med klätterskydd. Dessutom rekommenderas belysning av förvaringsutrymmen, hjul- och rattklor samt lokaliseringsanordningar för entreprenadfordon. Den senare skall parkeras på ett sådant sätt att det är svårt att komma åt tanken. Om byggnadsarbetet avbryts under en längre period är det lämpligt att ta bort bränslet och stänga av strömmen. Dessa åtgärder kompletteras, optimeras och i vissa fall till och med ersätts av kamerabaserad övervakning – till exempel med Video Guard. ”Det grundläggande målet bör naturligtvis vara att förhindra att stölder överhuvudtaget inträffar på byggarbetsplatsen”, förklarar Jörn Windler, VD för International Security GmbH.

Säker redan från start
Ett medvetet förhållningssätt till skyddsvärda material och maskiner leder till förbättrad dokumentation redan från början av projektet. Helst ska kameraövervakningen redan vara förankrad i det grova konceptet för byggarbetsplatsens utrustning – och därmed planeras innan projektet startar. Video Guard-tornen beräknas ursprungligen här på grundval av en områdesplan. Antalet system beror bland annat på byggprojektets typ och storlek, byggarbetsplatsens omfattning och läge – och även på frågan om det finns en omfattande övervakning eller om ett specifikt område definieras där till exempel material och maskiner lagras utanför arbetstid.

Händelsestyrd intervention
Om övervakningssystemet upptäcker oönskade personer på byggarbetsplatsen med hjälp av självlärande videoanalys, överförs den högupplösta strömmen till larmcentralen. Utbildade medarbetare inspekterar materialet och svarar först genom att tala direkt med kunden. Det senare sker via det högtalarsystem som är installerat på kameratornet. I regel leder detta steg redan till att den potentiella gärningsmannen drar sig tillbaka – en brottslig handling förhindras således av den omedelbara reaktionen.

Inspelning underlättar klargörande
Om tillvägagångssättet inte leder till en utrymning, organiserar larmcentralen ingripandeåtgärder tillsammans med ansvarig polis eller en säkerhetstjänst. Den korta reaktionstiden och den tydliga lokaliseringen av gärningsmännen på platsen ökar sannolikheten för att de kan gripas. Kamerainspelningarna hjälper också till att identifiera inkräktare och kan användas i domstol. De underlättar därmed utredningen av brott.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Kamerainspelningar hjälper till att identifiera inkräktare och kan användas i domstol. De underlättar därmed utredningen av brott.