Tre på en gång!

1. december 2020

Torn med kameror med ultra-lågt ljus

Video Guard bygger på en intelligent kombination av flera bildkällor för att effektivt skydda även stora byggarbetsplatser. Varje torn är utrustat med tre ultra-lowlight-kameror och är därför optimerat för både närbilds- och långdistanstillämpningar. Dessutom är tekniken också utformad för användning under mörka kvälls- och natttimmar – den tid då brottslingar känner sig särskilt oobserverade.

Faror lurar ofta i obevakade områden som byggarbetsplatser, lagerutrymmen och öppna ytor. Särskilt under årets mörka månader känner sig gärningsmännen inte observerade och skador orsakas ofta av stöld och vandalism. Det är här Video Guard kommer in i bilden och erbjuder ett effektivt skydd mot oinbjudna gäster. Medan konventionell fastighetsövervakning med videobaserad teknik vanligtvis innebär att kamerorna panoreras och att delar av riskzonen lämnas obevakad, är Video Guard annorlunda. Tre kameror kombineras på ett intelligent sätt. Själva tornet kan förlängas till en höjd av upp till sex meter. Systemet kan upptäcka personer på upp till 80 meters avstånd. Programvarans analysfunktion gör det möjligt att bearbeta de tre inspelningsströmmarna parallellt, vilket gör det möjligt att se 170 grader. På så sätt undviks ”blinda fläckar” som inte ligger inom detekteringsområdet. På grund av objektivens olika öppningsvinklar sker övervakningen både på nära håll och på avstånd. Det innebär att kamerorna specifikt kan registrera alla incidenter inom en övervakningsradie på upp till 5 300 kvadratmeter. Den intelligenta programvaran eliminerar också falsklarm som orsakas av t.ex. djur, reflektioner eller fladdrande folier. Även vid dåliga ljusförhållanden och mörker säkerställer Video Guard högkvalitativa inspelningar. Detta beror på att strålkastarna som är integrerade i kamerasystemet använder sig av infrarött ljus, som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Detta förhindrar spionering på detekteringsområdet. Detta ger skydd även i fullständigt mörker och obehörigt tillträde till fastigheten upptäcks.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Video Guard Professional använder tre kameror med ultra-lågt ljus och olika bländarvinklar för att ge optimalt skydd på nära och långt håll – när som helst på dygnet.