Med sikte på säkerhet

7. december 2023

Videovakt skyddar byggarbetsplatsen för Eisern-viadukten

En fungerande transportinfrastruktur är avgörande för transporten av ekonomiska varor. I Siegen byggs därför den nya viadukten Eisern högt över dalen. För att förhindra att stölder och vandalism äventyrar den snabba byggprocessen skyddas området av det AI-stödda kamerasystemet ”Video Guard”.

Video Guard används för att övervaka byggarbetsplatsen. Det kamerabaserade systemet har säkrat hela området med flera torn dag och natt sedan byggstarten. Systemet arbetar med nätverksalgoritmer och därmed självlärande videoanalys. Om obehöriga personer kommer in på området kommer personalen på den dygnet runt-bemannade larmcentralen att meddela detta via högtalare och be dem lämna området. Om detta inte följs kommer ytterligare åtgärder att vidtas eller polisen att larmas.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen

Byggarbetsplatsen har övervakats av flera videobevakningstorn sedan byggstarten.

Videovakt i Bremens Überseestadt 2
Byggplatsen för Eisern-viadukten sträcker sig över ett brett dalområde på ojämn mark.