Rören förblir på plats!

14. december 2023

Rören förblir på plats!

Det har varit mycket eftersatt under de senaste åren: den underjordiska rörinfrastrukturen. Det akuta behovet av åtgärder leder till fulla orderböcker hos många företag som arbetar med avloppssanering. Värdefull utrustning används för arbetet. Dessutom måste man ofta lägga nya rör, som lagras i omedelbar närhet av projektet. Material och maskiner är oumbärliga faktorer för ett framgångsrikt genomförande av projektet – en stöld skulle allvarligt störa processen.  Ersättning kostar tid och pengar. Det är här Video Guard kommer in i bilden. Det kamerabaserade systemet använder intelligent programvara för att skydda ett definierat övervakningsområde. På så sätt kan maskiner och material förvaras på ett säkert sätt.

När vi bygger rörledningar och renoverar avloppssystem arbetar vi med teknisk precision och kraftfulla verktyg. På dessa byggarbetsplatser används t.ex. tryckluft, hydrauliska och elektriska verktyg som skärverktyg, borrar och fläktar för att lägga rör, gräva diken och borra brunnar. Byggverktyg och rör lämnas ofta obevakade på byggarbetsplatsen – ett bra tillfälle för tjuvar. Av cirka 5,63 miljoner registrerade brott i Tyskland under 2022 var majoriteten stöld- och rånbrott. För att förhindra förseningar på grund av stölder vid rörledningsbyggen och avloppsrenoveringar eller att obehöriga personer kommer in på byggarbetsplatsen, har installationen av ett kameratorn från Video Guard visat sig vara värdefull.

Detta beror på att övervakningssystemet ”Video Guard” med sina högupplösta kameror och videoanalys säkrar byggarbetsplatsen dygnet runt. Klar sikt på natten är också möjligt tack vare de infraröda strålkastarna. Det upp till tre meter höga tornet förhindrar inte bara stölder, utan upptäcker också omedelbart obehörigt tillträde till lokalerna. I händelse av en incident skickar systemet omedelbart meddelanden till larmcentralen. Den är bemannad dygnet runt av erfarna medarbetare. Vid inkommande larm vidtar de åtgärder så snabbt som möjligt för att förhindra eventuella olyckor eller stöldbrott. Detta förbättrar avsevärt säkerheten på byggarbetsplatsen och bidrar till att säkerställa att projektet löper enligt plan och utan några större störningar. Det innebär inte bara att byggnadsarbetarnas arbetstid utnyttjas effektivt, utan också att kostnader för stöld eller oväntade förseningar kan undvikas.

Särskilt vid hög ordertäthet är den tillgängliga personalen vanligtvis hårt schemalagd. Detta visar att planering av effektiv säkerhet på ett tidigt stadium är ett viktigt element. Vid stöld är det inte bara maskinerna eller materialen som försvinner – de förseningar som uppstår och kostnaderna för att ersätta dem är ofta stora. Till exempel måste man ta hänsyn till leveranstider för rör och den personal som ska installera dem är redan schemalagd för ett annat projekt. Därför är det klokt att vidta förebyggande åtgärder och säkra värdefulla tillgångar med system som Video Guard

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Övervakningssystemet ”Video Guard” garanterar kontinuerlig säkerhet – dag och natt.
Videovakt i Bremens Überseestadt 2

Kameratornet, som är upp till tre meter högt, upptäcker omedelbart obehörigt tillträde till anläggningen och förhindrar stöld, vandalism och olyckor.

Videovakt i Bremens Überseestadt 2

Tornet är tydligt igenkännligt och avskräcker därmed potentiella brottslingar.

Videovakt i Bremens Überseestadt 2
Med hjälp av den integrerade högtalaren kan larmcentralen ingripa direkt på plats och tala till obehöriga personer.