Innovation så långt ögat når

16. februari 2021

Video Guard säkrar byggarbetsplatsen för nya Digital Hub Industry vid NEOS i Bremen

Digital Hub Industry ligger centralt i hjärtat av Bremens universitets teknikpark och är en tvärvetenskaplig och branschöverskridande miljö som omfattar universitetet, forsknings- och överföringsinstitutioner samt unga och etablerade kommersiella företag. I framtiden kommer de att samlas i den nya ”NEOS”-byggnaden för att utveckla idéer, produkter och affärsmodeller för morgondagens digitaliserade industri. För att förhindra obehörigt tillträde till byggarbetsplatsen för det moderna byggnadskomplexet förlitar sig Kamü Bau GmbH på den innovativa övervakningstekniken från Video Guard Professional.

Ett framtida centrum för innovation och tekniköverföring med fokus på industriella tillämpningar: I framtiden kommer Digital Hub Industry att föra samman olika aktörer från industri, vetenskap och politik – med målet att gemensamt förverkliga digitala innovationer. På en yta av cirka 12.000 kvadratmeter byggs moderna samarbets- och konferensrum, laboratorier, kontors- och teknikutrymmen samt en 500 kvadratmeter stor eventhall med tillhörande parkeringsgarage. De ansvariga på Kamü Bau GmbH förlitade sig på kamerabaserad övervakning med Video Guard Professional redan från stombyggnadsfasen. ”Avsaknaden av fasader gör det relativt enkelt att ta sig in i byggnaden för tillfället. Med Video Guard vill vi förhindra obehörigt tillträde till byggarbetsplatsen”, förklarar Kevin Podien, platschef på Kamü Bau GmbH. Det beror på att lättåtkomliga fastigheter ofta lockar till sig inbrottstjuvar och vandaler som skaffar sig obehörigt tillträde. Förödelse, anlagda bränder, klotter och annan skadegörelse är inte ovanligt. Video Guard motverkar detta och avskräcker potentiella inkräktare med sina iögonfallande gula övervakningstorn och varningsmeddelanden. Om någon ändå tar sig in i området skickar systemet omedelbart en varningssignal till företagets egen larmcentral, som alltid är bemannad. Därefter bedömer utbildade säkerhetsexperter den aktuella situationen. De talar direkt till obehöriga personer via de inbyggda högtalarna och uppmanar dem att lämna platsen. Om överklagandet inte har önskad effekt tillkallas vid behov den lokala polisen. ”Med Video Guard har vi hittat en lösning som är både mer ekonomisk och mer effektiv än till exempel en bemannad väktartjänst”, säger Podien. Detta beror på att tre kameror med ultralåg ljusstyrka är integrerade i ett torn, som tillsammans skapar en sömlös bild av det stora området – utan att behöva vridas. Detta förhindrar döda vinklar och garanterar ett effektivt skydd.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Byggarbetsplatsen för den nya Digital Hub Industry skyddas av Video Guards innovativa kameraövervakningssystem.