Donation för hemundervisning

26. februari 2021

International Security Group donerade 1 000 euro och anteckningsböcker till IFI Kinderheim Leer gGmbH

Hemundervisning är en stor utmaning, särskilt för barn och personal som bor hemma. Förutom mycket tid behövs också den tekniska utrustningen för att lära barnen och ungdomarna på bästa möjliga sätt. Onlineundervisning har tidigare visat sig vara svårt för IFI Kinderheim Leer gGmbH. På grund av bristen på teknisk utrustning var det knappast möjligt att övervaka alla elever samtidigt. Denna situation har nu förbättrats genom en donation från International Security Group.

Företaget, som är specialiserat på övervakning av byggarbetsplatser, gav IFI Kinderheim Leer gGmbH en summa på 1 000 euro. Dessutom försågs var och en av de nio bostadsgrupperna med en ny bärbar dator. Företaget med säte i Hesel är därmed engagerat i regionen och tar ett socialt ansvar. ”Det var viktigt för oss att barn och ungdomar är bättre rustade för hemundervisning och kan delta ordentligt i digitala skollektioner”, förklarar Jörn Windler, VD för International Security Group. Den extra tekniska utrustningen underlättar genomförandet av hemundervisning – detta minskar trycket på både barnen och ungdomarna och vårdgivarna. De senare kan återigen ägna mer tid åt den dagliga barnomsorgen och tillgodose barnens utbildningsbehov.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Överlämnande av donationen: Jörn Windler (verkställande direktör för International Security Group) med Stefan Marpaun (vänster) och Renate Harms-Tapken – verkställande direktör för IFI Kinderheim Leer gGmbH (höger).