Operation vid Gänsemarkt

1. mars 2021

Video Guard säkrar byggarbetsplatsen för Deutschlandhaus i Hamburg

I Hamburg används Video Guard Professional för närvarande vid byggandet av det nya Deutschlandhaus, ett projekt av ABG Real Estate Group. Det kamerabaserade övervakningssystemet minskar risken för förseningar i byggprocessen på grund av stöld och vandalism – och bidrar därmed till att säkerställa att den angivna tidsramen kan hållas. Det stora projektet beräknas vara klart våren 2023.

Vid Gänsemarkt i Hamburg byggs för närvarande Deutschlandhaus, en ny byggnad vars design är baserad på de klassiska kontorshusen i Hansastaden. Den moderna tegelbyggnaden kommer att inrymma kontor, lägenheter, butiker och restauranger på en yta av cirka 40.000 kvadratmeter. Generalentreprenör är Deutschlandhaus-konsortiet som leds av ZECH Bau. För att undvika förseningar på byggarbetsplatsen på grund av till exempel stulet material eller stulna maskiner förlitar sig de ansvariga på kamerasystemet ”Video Guard”. Efter jobbet och på helgerna, när det inte längre finns några anställda på plats, tar Video Guard Professional över övervakningen. Detta beror på att gärningsmännen känner sig oövervakade under denna tid och särskilt på kvällen. Video Guard-kamerorna har en högupplöst bildsensor och för nattdrift tre infraröda strålkastare vars ljus inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Det innebär att Video Guard ger högupplösta bilder även i fullständigt mörker och ser till att boende och förbipasserande inte störs av strålkastarna på natten. Tack vare de tre kamerorna på tornen är övervakningsområdet heltäckande. Det är inte nödvändigt att panorera kamerorna och ”blinda fläckar” undviks. Detta gör det praktiskt taget omöjligt att ta sig in på webbplatsen utan att upptäckas. Om kamerorna upptäcker personer i det område som ska bevakas ingriper medarbetarna på den anslutna larmcentralen omedelbart. Förbipasserande däremot, som bara går förbi fastigheten och närliggande områden som inte ingår i detekteringsområdet, detekteras inte av systemet. För detta ändamål döljs juridiskt obehöriga områden på ett revisionssäkert sätt på programvarusidan. Övervakningen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). ”Tack vare de tekniska möjligheterna kan Video Guard användas särskilt bra i stadskärnor”, förklarar Sven-Olaf Hansen, Senior Site Manager på ZECH Bau.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Video Guard Professional säkrar byggarbetsplatsen för Deutschlandhaus i Hamburg.