Hål i staketet?

30. april 2023

Klar för användning med kort varsel, effektivt skyddad

Värdefulla varor eller känsliga uppgifter: Företagets lokaler måste också skyddas mot obehörig åtkomst – särskilt utanför arbetstid. Området är därför ofta inhägnat och permanent säkrat. Men vad händer om detta skydd avbryts av underhållsarbeten eller vandalism? Även i detta fall är det mobila kamerasystemet ”Video Guard” ett effektivt övervakningsalternativ. Den är redo att användas med kort varsel – vid behov till och med samma dag.

Oväntade skador på staketet, inbrott eller skadegörelse – oförutsedda händelser på företagets område eller i logistikområden kan leda till stora säkerhetsproblem. Direkt reaktion och professionell säkerhet är avgörande i sådana situationer. Det är här Video Guard kommer in i bilden: de mobila kameratornen är en snabb och effektiv säkerhetslösning som kan sättas in på nolltid. Detta möjliggörs bland annat av det stora lager av utrustning som finns tillgängligt på fem platser i Tyskland. Tornen är redo för transport när som helst och deras relativt små dimensioner gör dem lätta att transportera till platsen. När de väl har placerats där tar det bara några minuter att rikta in kameran – och systemet är klart för drift. För övrigt döljs obehöriga områden, t.ex. intilliggande gångvägar, av programvaran under övervakningen. Det finns olika produktvarianter – beroende på om det är en stor yta eller ett lokalt problemområde som ska skyddas. Den solcellsdrivna versionen av systemet erbjuder en skräddarsydd lösning för områden där det inte finns någon strömförsörjning.

Tack vare intelligent bildanalys upptäcker Video Guard omedelbart misstänkt aktivitet i det övervakade området – larmcentralen tittar omedelbart på bildmaterialet och inleder nödvändiga åtgärder. På så sätt kan säkerheten snabbt återställas i företagets lokaler.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Företagets lokaler skyddas också mot obehörigt tillträde av Video Guard – särskilt utanför arbetstid.