Smidig byggprocess

30. april 2023

Utnyttja fördelarna med modul- och systemkonstruktion – undvik stöld och vandalism

Modulärt byggande är framtidens trend. Detta beror på att modul- eller systembyggmetoder säkerställer en snabb byggprocess på plats och gör det möjligt att prefabricera många byggelement i fabriken under skyddade förhållanden. Kunden, Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, använder också denna typ av konstruktion för den nya rotationsbyggnaden på campus Poppelsdorf vid universitetet i Bonn. Mer än 100 stålmoduler kompletterar den nya laboratorie- och seminariebyggnaden. För att förkorta byggtiden samordnas logistik och förverkligande på ett optimalt sätt. Dessa processer skulle störas allvarligt i händelse av stöld och vandalism. Med detta i åtanke är byggarbetsplatsen säkrad av Video Guard.

Prefabricerade stålmoduler möjliggör snabba projektförlopp under byggandet av rotationsbyggnaden på Poppelsdorf campus vid universitetet i Bonn. Dessa tillverkas i fabriker långt från byggarbetsplatsen och monteras på plats. Detta gör det möjligt att färdigställa byggnadens stomme på bara tio månader.
Detta kräver detaljerad logistisk planering. Detta beror på att varje modul passar ihop på byggarbetsplatsen som en pusselbit i ett pussel för att bilda hela byggnaden. I detta sammanhang har oförutsedda händelser som stulet material eller saknade maskiner en negativ inverkan på den övergripande processen. Att skydda byggarbetsplatsen är därför en viktig faktor. Detta beror på att värdefulla byggmaterial, maskiner och verktyg lockar brottslingar att stjäla dem. Vandalism är också ett återkommande tema på byggarbetsplatser. Systemet med ”Video Guard” används därför i Bonn. Den övervakar byggarbetsplatsen med kameror på hög nivå – när som helst på dygnet, även utanför de fastställda arbetstiderna. De mobila, sex meter höga kameratornen övervakar byggarbetsplatserna med lång räckvidd och utan döda vinklar. Vid behov använder kamerorna innovativ videoanalys för att identifiera inkräktare. De uppmanas att lämna området via den bemannade kontrollcentralen. Om detta inte leder till ett tillbakadragande kommer polisen att tillkallas. Kamerainspelningen gör det också lättare att spåra eventuella brott. Även under skiftande väderförhållanden håller Video Guard kameratorn ett pålitligt öga på byggarbetsplatser. Tack vare egna reservkraftskoncept som batteribuffring och högpresterande batterier uppfyller tornet sin funktion – kontinuerlig och säker övervakning – även vid strömavbrott.

Det kamerabaserade övervakningssystemet minskar därmed risken för eventuella incidenter och bidrar till en smidig byggprocess.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Övervakningssystemet ”Video Guard” bidrar till en smidig byggprocess. Detta eftersom det förhindrar oplanerade incidenter som stöld och vandalism.