Videovakt på WindEnergy Hamburg

26. september 2022

Intelligent videoövervakning för vindkraftsindustrin

WindEnegry Hamburg anses vara det ledande navet för nätverkande inom vindkraftssektorn. Vartannat år presenterar mer än 1 400 företag från 40 länder sina innovationer och lösningar i Hansastaden. Medarbetare från Blömen VuS och International Security GmbH kommer också att vara där från 27 till 30 september. De kommer att presentera det intelligenta övervakningssystemet Video Guard i sin gemensamma monter.

WindEnergy Hamburg är den största mötesplatsen för vindkraftsindustrin. I slutet av september kommer turbintillverkare och leverantörer längs hela värdekedjan för vindkraft – på land och till havs – att ge en omfattande översikt över marknaden på 68 500 kvadratmeter utställningsyta. Mer än 1.400 företag från 40 länder och upp till 30.000 besökare från 100 länder väntas. International Security GmbH och Blömen VuS kommer också att vara representerade med en utställningsmonter. Video Guard är ett mobilt kamerasystem som erbjuder ett både flexibelt och effektivt skydd mot egendomsskador och stölder från storskaliga vindkraftverk. Video Guard är en av de ledande leverantörerna av mobil kameraövervakning. Med mer än 1.700 enheter som för närvarande används i hela Tyskland är företaget en viktig aktör inom säkerhetsteknik och är därmed fast etablerat på den tyska marknaden. Kameratornen ”Video Guard Flex” och ”Video Guard Solar” är idealiska för avlägsna områden som vindkraftverk och för användning av förnybara energikällor. För att minimera utsläppen av partiklar och föroreningar förlitar sig Video Guard på en miljövänlig och självförsörjande strömförsörjning för sina nya system och använder – till skillnad från andra konkurrenter på marknaden – inte skadliga dieselgeneratorer. Kombinationen av solceller och bränsleceller säkerställer en utsläppssnål strömförsörjning för övervakningsanordningarna under flera månader i sträck. Tack vare den utsläppssnåla elproduktionen kan systemen även användas i naturskyddsområden.

Video Guard kommer att presenteras i hall A4, monter 410. Intresserade kan boka sitt besök i förväg på www.windenergyhamburg.com.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Video Guard, ett mobilt övervakningssystem som även kan utnyttja sina styrkor inom vindkraftssektorn, kommer att presenteras på den internationella mässan WindEnergy i Hamburg. Foto: WindEnergy Hamburg