Videoövervakning för framtida klassrum

24. november 2020

Kameror säkrar den nya Sophienschule-byggnaden i Hannover

I början av året påbörjades byggnationen av den nya Sophienschule i Hannover. Det tidigare byggnadskomplexet uppfyllde inte längre kraven på moderna skolbyggnader. De ansvariga beslutade sig därför för en ny byggnad. För att förhindra förseningar i byggprocessen på grund av stöld eller vandalism övervakas byggarbetsplatsen efter stängningstid med övervakningssystemet Video Guard från International Security Group och Maibach VuS.

Den historiska Sophienschule-byggnaden i Hannover har fungerat bra i flera decennier. Den ersätts nu av en modern och funktionell ny byggnad. En renovering eller tillbyggnad skulle vara oekonomisk eftersom byggnaden är ett byggnadsminne. Framför allt måste den nya byggnaden för den barriärfria heldagsskolan ge tillräckligt med utrymme för klassrum, idrottshallar och reträttplatser. Fram till färdigställandet om två år kommer eleverna tillfälligt att inkvarteras i andra byggnader och containrar.

Videoövervakning för en ostörd byggprocess
För att hålla denna situation så kort som möjligt krävs en smidig byggprocess. Förseningar på grund av stölder och vandalism försvårar tyvärr ständigt arbetet på byggarbetsplatserna. I detta sammanhang är videoövervakning av lokalerna efter stängning en bra idé. I Hannover valdes systemet med videoövervakning. ”Jämfört med bemannad säkerhet är videoövervakning betydligt billigare. Vi har arbetat med systemet under en längre tid nu och har alltid haft goda erfarenheter”, säger Olaf Frase, projektledare för den nya byggnaden på Goldbeck GmbH. Video Guard Professional skyddar byggarbetsplatsen på ett tillförlitligt sätt mot intrång av obehöriga personer. Tornets tre kameror övervakar hela området – utan behov av panorering. Så snart en person kommer in på byggarbetsplatsen efter stängning registreras han eller hon av kamerorna och kontrollcentret informeras. Den är bemannad 24 timmar om dygnet och uppmanar inkräktaren att lämna lokalen via den integrerade högtalaren. Om detta inte sker larmas polisen. ”Inledningsvis hade vi några larm som utlöstes av inkräktare. Under tiden har det lugnat ner sig. Kanske har det spridit sig att vi bevakar byggarbetsplatsen. Dessutom har de stora gula tornen verkligen en avskräckande effekt”, förklarar Frase.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Den nya byggnaden för Sophienschule Hannover har sedan byggstarten skyddats mot tjuvar och vandaler av ett videovakttorn.