Skydd för Tysklands största hybridbyggnad i trä

6. juli 2021

Video Guard säkrar byggarbetsplatsen för EDGE Suedkreuz Berlin

Tysklands största trähybridbyggnad håller för närvarande på att byggas i Berlin – EDGE Suedkreuz Berlin. För att skydda den omfattande byggarbetsplatsen från stöld och vandalism utanför arbetstid och på kvällar och nätter förlitar sig de ansvariga på kamerabaserad övervakning med Video Guard Professional.

Resursbevarande och hållbar för människor och miljö: Så ska EDGE Suedkreuz Berlin bli. Det nya kontorskomplexet i trähybridkonstruktion byggs i ett centralt läge, direkt vid järnvägsstationen Südkreuz i Berlin. I framtiden kommer två byggnader med vardera sju våningar, en solitär byggnad och ett centralt atrium att uppta cirka 32.000 kvadratmeter bruttoyta. För att säkerställa att byggnadsarbetet för projektet inte hindras av stöld och vandalism har de ansvariga på SiteLog GmbH valt en effektiv och omfattande lösning med Video Guard. Detta beror på att många kranar används för att montera de prefabricerade vägg- och takmodulerna, särskilt vid modulbyggnation med trä och betong. Video Guard skyddar byggarbetsplatsen för att se till att dessa inte skadas och att varken bränsle, metaller eller maskiner som kan ersättas stjäls. Totalt fem torn är placerade på byggarbetsplatsen och övervakar tillträdesområden, containrar och parkerade byggfordon. Samspelet mellan tre ultra-lowlight-kameror med olika öppningsvinklar skapar en sömlös bild av detekteringsområdet. På så sätt upptäcks alla incidenter inom en övervakningsradie på upp till 5 300 kvadratmeter på ett tillförlitligt sätt. Skyddet gäller även vid dåliga ljusförhållanden och i mörker, eftersom de integrerade infraröda strålkastarna ger högkvalitativa bilder. Om obehöriga personer kommer in på området aktiveras personalen på larmcentralen i realtid. Inkräktarna uppmanas först att omedelbart lämna byggarbetsplatsen via de högtalare som är integrerade i kameratornen. Om så inte sker kommer polisen att tillkallas för lämpliga ingripandeåtgärder. Övervakningen sker i enlighet med riktlinjerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). På så sätt maskerar tekniken omgivande vägar och områden – och skyddar därmed privatlivet för oinvolverade förbipasserande. På grund av byggarbetsplatsens läge i innerstaden var denna aspekt särskilt relevant vid valet av system.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
EDGE Suedkreuz Berlin håller för närvarande på att byggas i Berlin – den största trähybridbyggnaden i Tyskland. Video Guard Professional används för att skydda den stora byggarbetsplatsen mot stöld och vandalism.