Ny trio av byggnader vid Bremens järnvägsstation

18. augusti 2021

Video Guard säkrar projektplatsen vid fjärrbussterminalen

I närheten av Bremens centralstation byggs för närvarande en modern fjärrbussterminal. Den nya byggnaden är en del av en övergripande stadsutvecklingsplan med ett intilliggande hotellkomplex och parkeringshus. För att skydda byggarbetsplatsen från stöld och vandalism har projektledarna låtit säkra området med kamerasystemet Video Guard Professional. Totalt fyra övervakningstorn har installerats på projektområdet i Bremen.

I framtiden kommer upp till 90 långfärdsbussar per dag att stanna vid den nya långfärdsbussterminalen i Bremen och förbinda hansestaden med Tyskland och Europa. Elva busshållplatser planeras vid den centrala busstationen (ZOB). Området är täckt med en filigrankonstruktion för att ge resenärerna skydd vid dåligt väder. I det direkt intilliggande parkeringshuset finns biljettkontor, kiosk och toaletter. Förutom fjärrbussterminalen och parkeringshuset omfattar byggnadskomplexet även en höghusfastighet. På de nedre våningarna byggs ett hotell. De övre våningarna ska användas som kontorslokaler. Stommen till höghuset är redan på plats och arbetet med parkeringshuset har påbörjats. Byggarbetsplatsen vid fjärrbussterminalen kommer att påbörjas i höst.

Fyra kameratorn i bruk
För att undvika onödiga förseningar i detta stora projekt har de ansvariga byggföretagen valt övervakningssystemet Video Guard Professional. Konsortiet Hotel Fernbusterminal – bestående av Zech Bau SE och Kathmann Bauunternehmung GmbH u. Co KG – har installerat två kameratorn på sin hotellbyggarbetsplats. Generalentreprenören Goldbeck Nord GmbH Bremen ansvarar för byggandet av parkeringshuset och har även två övervakningstorn som används på denna plats.

Sömlös övervakning
Video Guard Professional är särskilt lämplig för stora och vindlande byggarbetsplatser som t.ex. bussterminalen i Bremen. Övervakningssystemet detekterar tillförlitligt på upp till 80 meters avstånd och täcker ett område på upp till 170 grader. De tre ultra-lowlight-kamerorna som är integrerade i övervakningstornen skapar tillsammans en sömlös bild. Byggarbetsplatsen, som totalt omfattar 4400 kvadratmeter, är tillförlitligt och heltäckande säkrad med de fyra kameratornen. Tack vare de gula och röda signalfärgerna syns videoövervakningen tydligt även på långt håll och avskräcker potentiella inkräktare. Om obehöriga ändå kommer in på området kopplar företagets egen, permanent bemannade larmcentral live till byggarbetsplatsen och talar med inkräktaren. Den integrerade högtalaren uppmanar dem att lämna platsen och larmar vid behov den lokala polisen. Övervakningssystemet är ett ekonomiskt och effektivt alternativ till en bemannad säkerhetstjänst. Detta beror på att de endast kan garantera skydd av byggarbetsplatser till stora kostnader.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
I Bremen säkras projektområdet vid fjärrbussterminalen med kameror.