Fem segrar

19. juni 2023

Video Guard: snabbt på plats tack vare omfattande distribution på plats

På plats på mindre än 24 timmar – i hela Tyskland – och redo att användas på kortast möjliga tid: Det kamerabaserade övervakningssystemet ”Video Guard” skyddar mot stöld och vandalism samma dag som det tas i drift, i händelse av en nödsituation. Detta möjliggörs av ett stort lager av transportfärdiga system och ett strategiskt uppbyggt, brett nätverk av anläggningar.

Berlin, München, Mannheim, Hesel och Gescher – Video Guard-systemets kameratorn finns tillgängliga på fem platser i Tyskland. De ledande leverantörerna av intelligent byggplatssäkerhet – International Security GmbH från Hesel och Blömen VuS GmbH från Gescher – garanterar därmed en snabb service på plats och leverans inom kort tid. Eftersom själva tornet har relativt små dimensioner är transporten också mycket okomplicerad. ”Dessa faktorer är avgörande konkurrensfördelar. När man väl har råkat ut för stöld eller vandalism vill man ju inte vänta länge på de nödvändiga skyddsåtgärderna. Byggprojekt är ofta långdragna processer – men när beslutet väl är fattat måste det oftast gå snabbt”, förklarar Jörn Windler, VD för International Security GmbH. Desto bättre att den tillförlitliga säkringen av materialet och maskinerna garanteras omedelbart efter att kamerasystemet har installerats. Den regionala placeringen av anläggningarna – från Hesel, via Gescher till Mannheim, ner till München och sedan tillbaka till Berlin – möjliggör korta transportvägar och därmed effektiv logistik. De moderna videoövervakningstornen kan levereras och installeras snabbt och kostnadseffektivt. Detta beror på att apparater är permanent lagrade på alla fem platserna. Det utbildade tekniska supportteamet hjälper till med alla frågor under hela projektet – från den första installationen till eventuell nödvändig justering av kamerorna eller driftsättning av ytterligare torn – och är snabbt på plats hela tiden. Videotornen säkerställer effektiv och sömlös övervakning av byggarbetsplatser. Detta bidrar till att förhindra inbrott och stöld samt olyckor som orsakas av obehörig åtkomst. Användningsområdena sträcker sig från byggarbetsplatser till solcellsparker och logistikområden. Strålkastare med infrarött ljus som är osynligt för det mänskliga ögat övervakar ständigt det angivna området utan att störa de boende. Kamerateknikens intelligenta programvara känner snabbt och tillförlitligt igen inkräktare. De kommer sedan att uppmanas att lämna byggarbetsplatsen genom direkt tilltal via högtalare.

På plats inom mindre än 24 timmar - VideoGuard
Snabbt redo för användning: Tack vare de fem lagerplatserna, den goda transportförmågan hos enheterna och den okomplicerade installationen kan det kamerabaserade övervakningssystemet ”Video Guard” vara på plats på kort tid.
VideoGuard lager

Videotornen lagras på varje plats – detta säkerställer snabb tillgänglighet på plats i alla regioner.