Evakuera omedelbart!

21. juni 2022

Security & safety first app skyddar i farliga situationer

Oönskade händelser på byggarbetsplatsen kan leda till en plötslig farlig situation som kräver snabba insatser. I det här fallet kan kamerabaserad övervakning av byggarbetsplatsen också bidra till ökad säkerhet för alla arbetstagare. Till exempel kan projektledare använda appen ”Security & Safety first”, som erbjuds utöver Video Guard, för att skicka ett evakueringsmeddelande. Detta sker via högtalare som är monterade på vakttornet.

Upptäckten av bomber under anläggningsarbeten, utgrävda gasledningar eller läckande kemikalier kan leda till en situation som kräver omedelbara åtgärder av dem som ansvarar för byggarbetsplatsen. Detta beror på att alla som arbetar på byggarbetsplatsen måste bringas i säkerhet så snabbt som möjligt. Därför har den kamerabaserade övervakningen med Video Guard kompletterats med ett intelligent tilläggsalternativ: Med appen ”Security & Safety first” kan användarna komma åt byggarbetsplatsen var de än befinner sig med sin smartphone. Och det är inte bara möjligt att se övervakningsområdet – ett evakueringsmeddelande kan också ges via de högtalare som är integrerade i kameratornet. På så sätt kan alla lämna byggarbetsplatsen på kort tid, sätta sig i säkerhet och kontakta lämpliga experter för att undanröja faran. Video Guard bidrar därför i hög grad till säkerheten på byggarbetsplatsen och för de människor som arbetar där.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Appen ”Security & Safety first” gör det möjligt att komma åt byggarbetsplatsen var som helst med hjälp av en smartphone. Och det är inte bara möjligt att se övervakningsområdet,