Återuppbyggnaden säkrad

16. juni 2022

Flera videobevakningssystem skyddar Ahrdalen

Översvämningskatastrofen i juli 2021 lämnade hedersvärda skador i kommunen Dernau (distriktet Ahrweiler). Ännu flera månader senare är konsekvenserna tydliga och saneringsarbetet fortsätter. För att förhindra stölder och vandalism används övervakningssystemet Video Guard med olika kameratorn – fördelade över flera byggarbetsplatser i dalen.

I de områden i Rheinland-Pfalz som förstördes av översvämningskatastrofen har återuppbyggnaden varit i full gång i flera månader. Detta var också fallet i Dernau: byn med 1 800 invånare drabbades hårt av översvämningarna den 14 och 15 juli 2021. Flera människor miste livet och de flesta husen skadades. Dessutom finns det massiva skador på infrastrukturen.

Skyddade nödbostäder
Kommunens dagis spolades också bort av vattnet, så att ett cirkustält nu fungerar som tillfälligt boende. Det sociala projektet organiserades av Johanniterna i regionförbundet Mellersta Rhen och stöds av Video Guard. Kamerasystemet, som distribueras gemensamt av International Security GmbH och Blömen VuS, ställs kostnadsfritt till förfogande för det sociala projektet. De två kameratornen Video Guard One och Video Guard Professional bevakar cirkustältet, förgården och entrén till området.

Video Guard One kännetecknas framför allt av sin kompakta och utrymmessnåla design. Med en kameravinkel på 100 grader och en radie på upp till 30 meter övervakar systemet sömlöst små och medelstora områden. Tack vare det högpresterande uppladdningsbara batteriet kan kameratornet användas utan extern strömförsörjning i över fyra dagar och på sommaren – i direkt solljus – till och med upp till 90 dagar utan nätström.

Ytterligare byggarbetsplatser i sikte
Flera byggföretag förlitar sig också på det kamerabaserade övervakningssystemet för att säkra sina byggarbetsplatser i Ahrdalen. Totalt åtta kameratorn från Video Guard – spridda över flera byggarbetsplatser i kommunen – är i bruk. Byggföretaget Bernhausen Bau GmbH & Co KG och Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) har ett nära samarbete för att reparera översvämningsskadorna och återuppbygga byggnaden. De ansvariga förlitar sig på det professionella övervakningssystemet för att säkra sina lokaler direkt vid huvudvägen i Dernau. Professional System används också av uthyrningsföretaget Boels Rental och skyddar de specialmaskiner och verktyg som finns tillgängliga för uthyrning mot stöld och vandalism. De mobila kameratornen, som är upp till sex meter höga, är utrustade med tre högupplösta kameror vardera, som är utformade för att täcka både närområdet och fjärrområdet och därmed garantera ett heltäckande skydd. Tack vare de integrerade infraröda strålkastarna är området helt säkrat även på kvällar och nätter.

Video Guard Solar
OTTO Bau förlitar sig på solcellssystemet Video Guard för att säkra en soptipp. Kameratornen kan drivas helt oberoende av varandra tack vare toppmoderna solcellsmoduler, en miljövänlig bränslecell och ett stort batteripaket. I synnerhet avlägsna områden med otillräcklig strömförsörjning kan på detta sätt övervakas på ett heltäckande sätt. Solcellsmodellen har en övervakningsradie på upp till 70 meter och en betraktningsvinkel på 180 grader. Tack vare att kameratornet är placerat på fyra meter höga betongplattor som är staplade på varandra är deponin ännu bättre bevakad. Ett annat kameratorn används i grannkommunen Marienthal. På uppdrag av återvinningsföretaget B&B skyddar han grävmaskiner och återvinningsmaskiner som används för återuppbyggnad.

Alla Video Guard-system är utrustade med intelligent analysteknik som upptäcker varje rörelse under övervakningsperioden och ingriper i händelse av intrång. Om obehöriga personer kommer in på området under denna tid visas en signal i den dygnet runt-öppna kontrollcentralen. Den utbildade personalen bedömer situationen och uppmanar vid behov inkräktarna att lämna lokalerna via högtalare. Vid behov larmas den lokala polisen. De olika kamerasystemen i Ahrdalen är anpassade till förhållandena på respektive plats och garanterar därmed ett omfattande övervakningsskydd för återuppbyggnaden i kommunen Dernau.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Ett cirkustält fungerar som tillfälligt boende för Dernaus kommunala förskola. Video Guard tillhandahåller kostnadsfritt två kameratorn till det sociala projekt som Johanniterna organiserar.