Bevakad med förutseende

19. juli 2022

Effektivt förebyggande av risker på byggarbetsplatser

Byggprojekt är ofta offentliga – vilket lockar både åskådare och brottslingar. Särskilt extraordinära och spännande projekt innebär därför stora utmaningar när det gäller att säkra depositioner och själva byggarbetsplatsen. Detta beror på att fastighetsägare har en skyldighet att undvika faror och därmed skydda allmänheten. Samtidigt måste åtgärder vidtas för att förhindra att sabotage, stöld och vandalism stör byggprocessen. I detta sammanhang är övervakning med Video Guard en effektiv och ekonomisk metod för att avvärja faror.

Det är särskilt viktigt att säkra anläggningen professionellt utanför arbetstid. För att förhindra att personer som inte arbetar på byggarbetsplatsen kommer in kan byggherren till en början stängsla in området och sätta upp en förbudsskylt med texten ”Obehöriga personer har inte tillträde till området”. Dessa tecken är dock inte tillräckliga om byggarbetsplatsen inte är pacificerad eller bara är otillräckligt pacificerad. Särskilt barn är ofta oförmögna att bedöma om och var det finns en källa till fara. Det är därför viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att avvärja incidenter – till exempel genom att anlita en säkerhetstjänst. Förutom allmän riskförebyggande åtgärder bör detta också bidra till att minska risken för vandalism eller stöld. Dess uppgift är att bedöma den polariserande effekten av särskilda byggprojekt på grundval av faktorer som miljöskydd och sociala faktorer – såsom brottsnivåer och brist på arbetskraft.

I synnerhet tekniska anordningar erbjuder ett bra komplement eller alternativ till rent personalbaserad säkerhet. Användningen av Video Guard har visat sig minska risken för vandalism och stöld. Det kamerabaserade säkerhetssystemet arbetar mycket effektivt och ekonomiskt – tack vare självlärande videoanalys och därmed baserad på artificiell intelligens. Systemet upptäcker obehörig åtkomst och möjliggör omedelbar respons från den bemannade larmcentralen. Den senare initierar direkt motåtgärder – till exempel genom att direkt vända sig till inkräktarna och be dem lämna platsen.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Särskilt extraordinära och spännande projekt innebär stora utmaningar när det gäller att säkra depositioner och själva byggarbetsplatsen. Syftet är att undvika faror och därmed skydda allmänheten.