Basecamp: Intelligent bevakning

18. augusti 2021

Video Guard säkrar bostadsprojekt i Göttingen

Byggstart för mer bostadsyta: Ett omfattande projekt inleddes nyligen på den tidigare Gothaer-tomten i Göttingen. På den 70.000 kvadratmeter stora tomten byggs nu studentlägenheter samt hyres- och bostadsrättslägenheter. För att skydda byggarbetsplatsen från stöld och vandalism förlitar sig Kamü GmbH, som är det byggföretag som utför arbetet, på det kamerabaserade övervakningssystemet Video Guard Professional.

Ett av de största byggprojekten i Göttingen byggs för närvarande på den tidigare Gothaer Versicherung-tomten. I framtiden kommer det att finnas flera bostadsområden och ett daghem. Kamü GmbH realiserar för närvarande en del av byggnaderna. Förutom studentlägenheterna byggs också nya moderna hyres- och bostadsrättslägenheter.

Modern teknik säkrar maskiner och material
Video Guard Professional övervakningssystem används för att övervaka byggarbetsplatsen. Särskilt efter arbetet och på kvällen och natten måste platsen vara helt bevakad för att skydda dyrbar byggutrustning, bränsle och liknande föremål. Systemet bygger på en kombination av kraftfull hårdvara och intelligent programvara samt ett bemannat kontrollcenter. Övervakningstornen är utrustade med tre kameror som arbetar med olika öppningsvinklar. Den teknik som används kan också skilja inbrottstjuvar från t.ex. djur. Detta förhindrar falsklarm. Strålkastarna på de utdragbara masterna använder nära infrarött ljus (NIR), som inte kan uppfattas av det mänskliga ögat. Ljuset är därför inte störande. För närvarande finns det tre kameramaster i de avskräckande signalfärgerna på byggarbetsplatsen. Om inkräktarna inte avskräcks av den tydliga kameraövervakningen utlöser systemet ett larm – den bemannade kontrollcentralen ser videofilmerna och kan ingripa via den högtalare som är integrerad i kameratornet. I de flesta fall leder ett direkt tilltal till en omedelbar reträtt. Om så inte är fallet kan polisen tillkallas. Reaktionskedjan är därför mycket kort här. Med sin flexibla och okomplicerade installation kan systemet ständigt anpassas till den aktuella byggprocessen. Det fleråriga bostadsbyggnadsprojektet kan därmed säkras permanent och effektivt utan problem. De första färdigställandena planeras till 2022.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Den installerade videotekniken upptäcker inbrottstjuvar och skyddar byggarbetsplatsen – särskilt efter stängning. Foto: Kamü GmbH