Utmärkt hållbarhet

8. december 2022

AddSecure får guldmedalj i EcoVadis hållbarhetsutvärdering

AddSecure – och därmed även Video Guard – tilldelades nyligen guldmedaljen för framgångsrikt hållbarhetsarbete av ratinginstitutet EcoVadis. Betygen och styrkorten i EcoVadis-metoden visar hur väl ett företag har integrerat hållbarhetsprinciperna i sin verksamhet och sitt ledningssystem. Med detta betyg är den ledande europeiska leverantören av förstklassiga IoT-lösningar ett av de bäst rankade företagen. Som en ledande tysk innovatör inom teknikdriven videoövervakning är International Security GmbH också en del av AddSecure och anpassar också sin affärsverksamhet till principerna för hållbarhet.

EcoVadis-betyget fokuserar på fyra bedömningskategorier: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Förra året tilldelades AddSecure silver i hållbarhetsrankningen. Årets ”Gold Award” placerar företaget bland de fem bästa procenten av de mer än 90 000 företag som EcoVadis har bedömt i över 160 länder. ”Guldmedaljen är ett erkännande av det hårda arbetet av våra många medarbetare, som har gjort ett betydande bidrag till att säkerställa att de åtgärder vi har vidtagit faktiskt lever och genomförs”, förklarar Jörn Windler, VD för International Security GmbH, ett medlemsföretag i AddSecure och en ledande leverantör av modern videoövervakningsteknik i Europa. Till exempel använder företaget solceller (PV) på olika områden. Video Guard övervakningssystem finns också med solpaneler och miljövänliga bränsleceller och är därför helt självförsörjande. Produktionshallen i Hesel har också ett solcellssystem.

”För att möta de växande kraven på hållbarhet i framtiden arbetar vi kontinuerligt med att implementera och integrera effektiva åtgärder – med målet att bli klimatneutrala till 2025. Guldmedaljen visar att vi är på rätt väg här”, säger Windler.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
AddSecure tilldelades guldmedalj i årets EcoVadis hållbarhetsranking och är därmed ett av de bäst rankade företagen inom området hållbarhetsstyrning.