Starkt säljteam

24. augusti 2023

Utbildningskurser: Från att skaffa nya kunder till erfarenhetsutbyte och teambuilding

För att stärka kundfokus, öka kompetensen och utbyta erfarenheter anordnas regelbundna utbildningstillfällen för Video Guard-försäljningsteamet. De har träffats i Hesel och Gescher under de senaste månaderna. Fokus låg dock inte bara på tekniska frågor, utan även på erfarenhetsutbyte. Programmet avrundades med ett kulinariskt, idrottsligt och lekfullt evenemang.

Säljutbildningen fokuserade ännu mer på kundernas behov så att teamet kan agera på ett mer målinriktat sätt för Video Guard. Det fanns också gott om tillfällen att utbyta erfarenheter med varandra. Anledningen är att medarbetare som tillbringar mycket tid på vägarna för att besöka kunder oundvikligen har mindre personlig kontakt med sina kollegor – och därför är direkt dialog alltid fördelaktigt och viktigt för alla inblandade. Det omväxlande, gemensamma stödprogrammet bidrar dessutom till att ytterligare stärka teamkänslan och innehåller dessutom en hög underhållningsfaktor. Deltagarna fick t.ex. lära sig reglerna för blackjack och roulette på kasinokvällen. Grillkvällen blev mindre lekfull och mer njutbar – med lärorika tips från proffsen som säkert kommer att berika framtida grillkvällar. På det hela taget var evenemangen en lyckad kombination av vidareutbildning, teambuilding och fritidsaktiviteter.

VIDEO GUARD säljutbildning

Utbildningskurserna syftade till att öka de anställdas medvetenhet om kundernas behov och därmed att agera effektivt i Video Guard-anda. Stärka lagandan.