Nya marknader i vårt sikte

13. januari 2022

Plats för videovakt i Wien

International Security GmbH (ISG), ett medlemsföretag i AddSecure Smart Surveillance, öppnar nu en ny filial för Video Guard i Österrike. Det kamerabaserade övervakningssystemet har redan använts framgångsrikt i Tyskland och Danmark i flera år. Den österrikiska filialen och den tillhörande lokala kundtjänsten kommer nu att intensifiera företagets aktiviteter på den europeiska marknaden.

Med den nya kontaktpunkten i Wien för övervakningssystemet Video Guard utökar ISG sitt försäljnings- och utvecklingsnätverk strategiskt i hela Europa. Den ökade tillväxtmarknaden och den fortsatt starka efterfrågan på säkerhetstjänster – även utanför Tysklands gränser – är skälen till den nya filialen i grannlandet. Expansionen är ett viktigt steg mot att ytterligare utveckla den europeiska marknaden med mobila övervakningstorn. Öppnandet av filialen i Danmark för några år sedan var startskottet för försäljningen utomlands. Ytterligare en lokalisering i Europa kommer att följa i början av 2022. ”Efter den framgångsrika utvecklingen i Tyskland och Danmark var det bara logiskt att ta nästa framåtblickande steg och inrätta en tredje kontaktpunkt för europeiska kunder”, förklarar Sönke van Hoorn, försäljningschef för Video Guard. Försäljningsrepresentanten har arbetat för företaget i sex år och kommer att ta över ledningen för det nya kontoret i Wien. Företaget har redan tidigare arbetat framgångsrikt med österrikiska kunder. Under de senaste åren har antalet förfrågningar ökat, särskilt när det gäller säkring av byggarbetsplatser och lagerutrymmen. Med den nya filialen kan lokala marknadsbehov hanteras snabbare och mer effektivt. Inom den närmaste framtiden planerar företaget att, utöver kontorslokalen, etablera en egen produktionsanläggning i Österrike, där kameratornen kommer att tillverkas, lagras och underhållas.

Intelligent övervakning
Övervakningssystemet används inte bara för att skydda byggarbetsplatser, utan även för att bevaka bland annat parkeringsplatser, vindkraftverk och logistikområden. De mobila kameratornen, som är upp till sex meter höga, är utrustade med tre ultra-lowlight-kameror som håller ett tillförlitligt öga på det utvalda området. Den intelligenta analystekniken använder ett neuralt nätverk som möjliggör självlärande videoanalys. Obehöriga personer upptäcks omedelbart av systemet när de kommer in i lokalerna. Det inkommande larmet utvärderas av specialistpersonalen i den anslutna säkerhetscentralen och ytterligare åtgärder kan initieras, inklusive att larma den lokala polisen.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Under ledning av Sönke van Hoorn etableras ett nytt kontor för det intelligenta kamerasystemet Video Guard i Wien.