I takt med digitaliseringen

4. mars 2024

Video Guard ställer ut på Construction Summit

Digitala lösningar efterfrågas inom byggbranschen: För att ge information om innovationer och trender inom detta område anordnades Construction Summit on 10. och 11 april 2024 till Hamburg igen. Mässan och konferensen för digitalisering, hållbarhet och innovation inom byggbranschen sammanför byggherrar och byggföretag med leverantörer av nya digitala lösningar för planering och genomförande av byggprojekt. Video Guard, den ledande tyska leverantören av intelligenta och mobila övervakningslösningar, kommer att finnas representerad med en egen monter i Hansastaden och kommer att utnyttja tillfället för personlig dialog.

I april slår Construction Summit återigen upp portarna i Hansastaden Hamburg. Under två dagar kommer branschexperter att förmedla sina specialistkunskaper i masterclasses, diskutera aktuella problem och diskutera lösningar med den specialiserade publiken. Cirka 50 utställare kommer att visa upp sina företags innovationer på den medföljande mässan. Video Guard kommer också att finnas på plats med en egen monter. Leverantören av smarta övervakningslösningar hjälper kunder inom bygg- och fastighetsbranschen, förnybar energi, energileverantörer, tillverkningsindustrin och logistik att skydda sig mot stöld och vandalism.

Läs mer om Construction Summit på https://constructionsummit.de.

Videovakt i stadsdelen Überseestadt i Bremen
Video Guard kommer att ställa ut på Construction Summit i Hamburg i april.